Jaka, sądzisz, jest biblia cygańska? Niepisana, wędrowna, wróżebna. Naszeptała ją babom noc srebrna, Naświetliła łuna świętojańska. I aromat w niej, jak mirt rozdarty, Leśny szum i gwiazdarska kabała, Cień mogilny, pięćdziesiąt dwie karty, Podkościelny dziad i mara biała. (…) (Julian Tuwim, Biblia Cygańska) „Leśny szum”, podkowa na drzwiach, wędrowny tabor, talia kart i droga bez...