20 maja w Klubokawiarni Republikańskiej zapanowała atmosfera przedwojennego Lwowa. Spotkanie poświęcone było Kresom Wschodnim, ich historii i kulturze, a także dawnym i obecnym relacjom polsko – ukraińskim. Gośćmi byli Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, lwowianin z urodzenia Ryszard Orzechowski i młodzi Ukraińcy. Ryszard Orzechowski ze swadą opowiadał o życiu przedwojennego Lwowa i jego mieszkańców, Tomasz Kuba Kozłowski mówił, jak układają się trudne relacje polsko – ukraińskie i w jakim kierunku zmierza dzisiejsza Ukraina. Spotkanie uświetnił spektakl, którego scenariusz powstał na motywach „Zapisków oficera Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckiego. Wnętrze kawiarni „Mozaika” zamieniło się w lwowski salonik, w którym dochodzi do zderzenia cywilizacji z barbarzyństwem – w życie szlachetnie urodzonych polskich panien wkracza brudnymi butami, z przekleństwami na ustach, bolszewik Misza.

 

 

Zobacz też wideo ze spotkania: