„Między Europą a Rosją. Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie?”

Klubokawiarnia Republikańska zaprasza na spotkanie z uczestnikami Szkoły

Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego, gośćmi z Armenii,
Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
W programie m.in.:
– rozmowy o przyszłości Europy Środkowo – Wschodniej, relacjach z
Rosją, o tym, jak tworzy się społeczeństwo obywatelskie w krajach
dawnej sowieckiej strefy wpływów;
– pokazy zdjęć, filmów, przedstawiających piękno tych krajów i
bogactwo ich kultury

Projekt Szkoły Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego jest
realizowany ze środków Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz
współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego
w
ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP w 2013 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY i zachęcamy do do polubienia naszej strony na facebooku:

https://www.facebook.com/KlubokawiarniaRepublikanska

a także do wzięcia udziału obserwowania wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/581237101939717/

 

plakat_partnerstwo_Wschodnie